coaching
Coaching
Koreman-abc is een bureau dat coaching verzorgt die zich richt op persoonlijke ontwikkeling. Ik bied je de mogelijkheid om de alledaagse dingen op een ander manier te bekijken. Ik coach je zodat je inzicht krijgt in jouw eigen functioneren en laat je ervaren hoe je de kansen en mogelijkheden in jouw situatie kan benutten. Mijn coaching richt zich op de persoonlijke stijl van werken. Dit maakt dat er soms ook een relatie met andere levensterreinen is. Ik ga uit van jouw aanwezige talenten, maak deze bewust en ik moedig je aan om obstakels te overwinnen en in actie te komen.

Een specifieke vorm van coaching is supervisie. Supervisie biedt de mogelijkheid om (meer) zicht te krijgen op en te groeien in de eigen (normatieve) professionalisering. De eigen werkmethode staat centraal. Onderzocht wordt wat de overwegingen zijn om op een bepaalde manier te handelen. Wat be´nvloedt de manier van handelen en wat zijn eventuele alternatieven?