ervaringen header
Ervaringen en werkwijze
Mijn ervaringen zijn breed en divers en altijd gaat het om mensen weer bij hun kracht en energie te brengen waardoor zij de uitdaging van hun werk of situatie aan kunnen.

Werkwijze
De vraag staat centraal. Vanuit het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt de vraag geformuleerd en worden afspraken gemaakt. Uiteraard vind er terugkoppeling naar de organisatie plaats, indien dit gewenst is.

Een individueel coachingstraject duurt 5 tot 10 gesprekken. Gedurende het traject kan ondersteunend materiaal meegegeven worden of worden "huiswerkvragen" meegegeven. Een supervisietraject duurt ca. 15 gesprekken. Na elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag geschreven en vooraf aan elk gesprek wordt een werkinbreng op papier gezet. Door zo intensief naar het je eigen handelen te kijken worden themas, overwegingen, normen en afwegingen duidelijk.

Zie voor mijn werkervaring en reacties van klanten LinkedIn: www.LinkedIn.com/in/abckoreman